BARTER CZYLI ANTYKRYZYSOWA STRATEGIA FIRMY REKLAMOWEJ PROMAX

30.06.2022

Sytuacja polityczna i gospodarcza w ciągu ostatnich kilku miesięcy dramatycznie się pogarsza, a skutkiem tego jest wzrost cen i dynamicznie rosnąca inflacja. Jak przewidują ekonomiści efektem tych negatywnych procesów ekonomicznych będzie stagflacja, czyli poważny kryzys gospodarczy.
Stagflacja powstaje na skutek połączenia wzrostu cen i stóp procentowych, przy jednoczesnym spowolnieniu gospodarczym, stagnacji w gospodarce.

Jak to wygląda z pozycji przeciętnego przedsiębiorcy?
Praktycznie firmy zaczną mieć problemy finansowe, których początkowo mogą nie dostrzegać, gdyż wzrost kosztów będą kompensować wzrostem cen oferowanych towarów i usług. Jednak w kolejnym etapie nastąpi spadek sprzedaży i w efekcie pojawią się problemy związane z płynnością finansową i jednocześnie z trudnościami sprzedaży swoich produktów.
Jak wobec tego bronić się przed negatywnymi skutkami stagflacji?
Znów, powołując się na ekonomistów, jedynym skutecznym sposobem jest pobudzanie wzrostu gospodarczego.
Powracając na podwórko przeciętnego przedsiębiorcy takim praktycznym stymulatorem, który daje szanse na tzw. ruch w interesie, mogą stać się TRANSAKCJE BARTEROWE.

Przystępujące do transakcji barterowej firmy oferują swoje produkty ale jednocześnie zgłaszają opcje zakupu określonych towarów lub usług. W efekcie kupując płacą swoimi produktami. Transakcja barterowa umożliwia firmom kupowanie rzeczy, na które niechętnie wydają pieniądze. Jest to prosta filozofia - zakupy będą dla nas mniej odczuwalne, jeżeli połączymy je ze sprzedażą naszych towarów lub usług.

Barter, czyli połączenie sprzedaży i kupna w jedną transakcję, to nie jest tylko zwykła forma rozliczenia, lecz przede wszystkim bardzo ważne narzędzie, które znacząco może usprawnić działanie naszej firmy:
1.Pobudza sprzedaż zalegających towarów
2.Pozwala uruchomić niewykorzystane możliwości usługowe i produkcyjne
3.Umożliwia rozliczenie trudnych należności i zobowiązań.
4.Stymuluje nawiązanie nowych kontaktów handlowych

Jako firma reklamowa zrealizowaliśmy mnóstwo przedsięwzięć opierających się na rozliczeniach barterowych (budowa siedziby firmy, wyposażenie biura i pracowni, zakupy samochodów do firmy). Zdobyliśmy umiejętności w tworzeniu rozliczeń barterowych pomiędzy dwoma, a nawet trzema firmami.
Aktualnie w firmie reklamowej PROMAX przygotowujemy się do poważnej inwestycji związanej z budową nowej siedziby. Rozpoczynając tak duże przedsięwzięcie, uruchamiamy cały technologiczny ciąg potrzeb związanych z budową i wyposażeniem nowego obiektu. Jest to wręcz idealny moment do nawiązania współpracy z nowymi firmami i upowszechnienia rozliczeń barterowych, jako niezwykle skutecznej metody prowadzenia biznesu.

Sytuacja jest wprost książkowa, każdy poważny kryzys był leczony inwestycjami budowlanymi. Jednak należy pamiętać o świętej zasadzie naczyń połączonych, czyli wydatki na inwestycję stymulują wzrost sprzedaży i na odwrót, sprzedaż i większe przychody uruchamiają nowe możliwości zakupowe.
Tak więc Panie i Panowie Handlowcy w firmie PROMAX światowa gospodarka i losy naszej firmy w waszych rękach. POMOŻECIE ?!!!