NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI, ZNAJOMOŚĆ POMAGA - PORADNIK CZ. I

30.11.2021

Ponieważ Ustawa Krajobrazowa krąży wokół nas złowrogo pohukując, dlatego na wszelki wypadek lepiej znać parę przepisów i zasad obowiązujących w reklamie zewnętrznej.

Żeby uporządkować wiedzę formalną poniżej prezentujemy podstawowe zagadnienia w formie pytań i odpowiedzi.

 

1. Jakie przepisy określają możliwości zainstalowania tablicy reklamowej przy drodze?

 

Podstawowe przepisy regulujące możliwości usytuowania reklamy w pobliżu ciągów komunikacyjnych określają ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) oraz ustawa z 7 lipca 1994 r. prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Dodatkowo dochodzą lokalne uregulowania związane z Ustawą Krajobrazową.

 

2. Jakich rozmiarów i w jakiej odległości od drogi można ustawić reklamę?

 

Wielkość reklamy oraz sposób jej posadowienia aktualnie określają szczegółowe regulacje Ustawy Krajobrazowej uchwalane lokalnie przez rady gmin, wynika z nich dokładnie gdzie i jakich wymiarów reklamę można ustawić.

Co do odległości od drogi, wynika to bezpośrednio z lokalizacji, czy jest to teren zabudowany, czy poza terenem zabudowanym oraz kategorii drogi przy której zamierzamy ustawić reklamę.

 

ODLEGŁOŚĆ OD DROGI w terenie zabudowanym

Autostrada – 30m

Droga ekspresowa – 20m

Droga krajowa – 10m

Droga powiatowa/wojewódzka – 8m

Droga gminna - 6m

 

ODLEGŁOŚĆ OD DROGI poza terenem zabudowanym

Autostrada – 50m

Droga ekspresowa – 40m

Droga krajowa – 25m

Droga powiatowa/wojewódzka – 20m

Droga gminna - 15m

 

3. Czy na ustawienie tablicy reklamowej na prywatnym gruncie potrzebne jest pozwolenie na budowę?

 

Zgodnie z prawem budowlanym jeżeli tablica jest na trwale związana z gruntem to wówczas traktowana jest jako budowla a to oznacza, że ustawienie jej powinno być poprzedzone złożeniem w urzędzie gminy projektu architektonicznego i na tej podstawie uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

4. Czy istnieją jakieś dodatkowe wymogi odnośnie zainstalowania reklamy na własnej posesji?

 

Generalnie wszystkie parametry reklamy w danej okolicy precyzują rozporządzenia szczegółowe ustawy krajobrazowej uchwalane przez radę gminy. Pod warunkiem, że rada gminy zajęła się tym tematem. Jeżeli nie ma uchwały szczegółowej to poza wymienionymi wcześniej przepisami nie ma innych formalnych wymogów. Jednak nie wolno zapominać, że tablica reklamowa stojąca przy drodze nie może stanowić zagrożenia dla użytkowników tej drogi. Projektując grafikę na tablicę pamiętajmy, że tablica nie powinna dezinformować kierowców ani zbytnio ich rozpraszać (mimo tego, że nie znajduje się w pasie drogowym).

Tagi: #Plakaty, #Bannery, #Billboardy,