WPŁYW BANERA REKLAMOWEGO NA ŚWIAT CZYLI SEZON OGÓRKOWY W PEŁNI

30.07.2021

Mamy aktualnie wakacje i tradycyjnie w tzw. sezonie urlopowym pojawia się wiele informacji o różnego rodzaju sensacyjnych odkryciach, złotym pociągu, potworze z loch ness itp. Utrzymując się w tradycji streszczamy historię branży reklamy zewnętrznej poprzez ukazanie procesu ewolucji tak zwanego banera reklamowego.

Na początku warto wspomnieć, że historia banera reklamowego rzeczywiście sięga czasów starożytnych. Pierwsze próby przekazu informacji, które śmiało mogą być nazwane banerem reklamowym wydarzyły się ok. trzech tysięcy lat temu w Tebach. Otóż pewien Egipcjanin, któremu nawiał niewolnik, tak się zawziął, żeby go odnaleźć, że zdeterminowany napisał na ścianie budynku ofertę nagrody za wskazanie miejsca, w którym ów niewolnik się ukrywa. Jaka była skuteczność tej kampanii nie wiemy ale wiadomo, że ten sposób dotarcia do szerszego grona rozpowszechnił się.

Następne próby zaabsorbowania uwagi publicznej z czasem ewoluowały w swojej formie i dotyczyły stopniowo coraz większego spektrum naszego życia.

W okresie średniowiecza reklama zewnętrzna rozwijała się w postaci różnych szyldów, tabliczek cechowych itp. Produkcją reklam zajmowali się rzemieślnicy np. kowale i w ten sposób rozwinęło się kowalstwo artystyczne.

Kolejne wieki przynosiły rozwój techniki, co zaowocowało rozpowszechnianiem się plakatów reklamowych promujących szeroko pojętą działalność artystyczną. Stopniowo potrzeba przekazu informacji na zewnątrz wymuszała stosowanie plakatów w coraz większych rozmiarach. W ten sposób na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych powstały pierwsze billboardy.

A co z banerem reklamowym? Otóż nieograniczony wzrost formatu reklamy zewnętrznej

doprowadził do rozwoju nowoczesnych technologii z produkcją tkanin winylowych oraz ploterów do druku wielkoformatowego na czele.

I tak krok po kroku dochodzimy do współczesności, gdzie format reklamy zewnętrznej rośnie wprost proporcjonalnie do potrzeb rynku reklamowego. Banery reklamowe stały się najpopularniejszym nośnikiem przekazu informacji, stosowane są powszechnie wewnątrz i na zewnątrz, w rozmiarach od 1m2 do nieskończoności.

Wracając do początków, kiedy w tych bardzo odległych czasach wspomniany Egipcjanin zdecydował się na wykonanie swojego ogłoszenia na ścianie budynku, można z całą pewnością przyjąć, że nie zrobił tego własnoręcznie tylko zlecił tę pracę innemu niewolnikowi (który jeszcze nie uciekł). Tutaj nasuwa się logiczny wniosek, że skoro Egipcjanin zlecił wykonanie napisu, który traktujemy jako pierwszy baner reklamowy, to śmiało możemy uznać wykonującego napis Niewolnika za historycznie pierwszą firmę reklamową.

W ten sposób na koniec dochodzimy do niestety smutnej konkluzji – minęło trzy tysiące lat, technologicznie branża reklamowa rozwinęła się do poziomu nie do opisania ale relacja Zleceniodawca vs. Zleceniobiorca stale pozostaje niezmienna.

No cóż, life is brutal.

Niewolnicy branży reklamowej pozdrawiamy Was. 

Tagi: #Reklama zewnętrzna, #Plakaty, #Bannery, #Oznakowanie przestrzenne, #Billboardy,